Informatii Terenuri Corbu

Informatii Terenuri Corbu

Informatii in Conformitate cu Legea 544 / 2001.

– SITE-UL „www.terenuri-corbu.ro” ISI REZERVA DREPTUL DE A MODIFICA PRETURILE AFISATE DOAR la CEREREA EXPRESA A PROPRIETARILOR OFERTELOR PREZENTATE si IN FUNCTIE DE STADIUL DOCUMENTATIEI NECESARE PUZ – TRECERE in INTRAVILAN !

– OFERTELE PREZENTATE PE SITE NU SE VAND IN RATE !!!

– TOATE OFERTELE PREZENTATE SUNT PROPRIETATI cu CADASTRU si INTABULARE, FIIND MENTIONAT IN TEXT, OFERTELE cu DOCUMENTATIE in CURS de ELABORARE ( cazul lotizarilor / actualizarilor ) !!!

– Terenurile care NU au Forma Juridica Schimbata din EXTRAVILAN in INTRAVILAN prin Elaborare de Plan Urbanistic Zonal (PUZ), sunt Supuse Procedurii de Preemtiune la Vanzare, conf.Legea 17 / 2014.

– TOATE proiectele PUZ  in zona CORBU, sunt initiate in PRIVAT, cu PARTICIPAREA EXCLUSIV FINANCIARA a PROPRIETARILOR cu PROIECTE, in Conformitate cu Legea 350 / 2001 si modificarile aduse prin OUG. 7 / 2011 si Aprobata prin Legea 190 / 2013, la INITIATIVA INVESTITORILOR PRIVATI, PENTRU DEZVOLTAREA ZONELOR cu POTENTIAL TURISTIC.

– Pentru cei care detin deja terenuri (loturi) sau, sunt interesati de achizitionarea de loturi de teren in Zona de Dezvoltare de la Corbu – Plaja Corbu, am expus mai jos, cateva din caracteristicile OBLIGATORII extrase din RLU Aprobat si integrat in RGU, prin emiterea HCL-Corbu de Aprobare a PUZ pentru trecerea terenurilor din EXTRAVILAN in INTRAVILAN in vederea construirii.
– Soseaua „Marea Neagra” – Fosta „Betonata” = 18 m (supralargire)
– Drumuri de Exploatare Existente = 12 m.(supralargire)
– Drumul DC.574 – „Vechiul Drum al Armatei” cu intrare din DJ.226 = 18 m (supralargire)
– Drumuri de acces interioare PUZ = 12 m latime – Minim Admis.
– Procent Ocupare Teren – POT = 40 % – 60 %
– Coeficient Utilizare Teren – CUT = 1,23,0
– Regim de Inaltime Cladiri – Rh. = (D) – P+2 pana la P+3 = 15m Inaltime
– Suprafata Loturilor – Minim 500 mp
– Deschidere la drum de acces – minim 15 m (cazul lotizarilor)
– Spatii Verzi Plantate – Min.30% (conf.HG.152/2013)
– Spatiu rezervat Parcarilor – 1 Loc la fiecare 200 mp / suprafata construita desfasurata.
– Functiuni PERMISE – DOMINANTE – Locuinta permanenta si / sau de Vacanta, Rezidential, Spatii Cazare si Functiuni Specifice, Dotari Specifice Zonelor de Locuire si Servicii Turism, Gradinite, Scoli, Unitati de Alimentatie Publica, Anexe.
– Functiuni STRICT INTERZISE: Activitati de Prestari Servicii generatoare de POLUARE de orice fel !!!

REGLEMENTARI URBANISTICE VALABILE in TOATA  ZONA de DEZVOLTARE :

 • Pe aceste loturi se pot construi Locuinţe Permanente sau Case de Vacanta, precum si Dotări Complementare Turistice ale acestora, Spatii Cazare in Regim Hotelier, Turism si Servicii Turistice, fie ca Unica Funcţiune, fie ca Anexe ale Spaţiului de Locuit, Spatii Comerciale, Unitati de Alimentaţie Publica, Moteluri, Restaurante, etc, cu condiţia ca acestea sa nu provoace disconfort Funcţiunii Principale sau Zonei Adiacente:
 • ZR 1 = POT Max.40 – 60%; CUT.1,8; Rh.Max.P+2 – 12 m.Inaltime.
 • ZR 2 = POT Max.40%; CUT.1,2; Rh.Max.P+2 – 12 m.Inaltime.
 • ZR 3 = POT Max.40%; CUT.1,6; Rh.Max.P+3 – 15 m.Inaltime.
 • ZR 4 = POT Max.40 – 60%; CUT.1,8; Rh.Max.P+2 -12 m.Inaltime.
 • ZR 5 (PS) *** = NECONSTRUIBIL – Lg.86 / 2014 ***
 • ZR 5 (NN) ***=NECONSTRUIBIL – INTERDICTIE A.R.B.DD ***
 • Constructiile vor fi retrase cu 3,0 m de la limita spre strada/strazi a lotului si cu o retragere de min. 2,0 m de la limitele laterale si cea de spate a lotului;
 • Amplasarea constructiilor fata de constructiile vecine (pe acelasi lot sau nu) se va face cu respectarea distantei de jumatate din inaltimea maxima admisa, dar nu mai putin de 4,0 m;
 • Suprafata de spatiu verde va fi de minim 30 % din suprafata lotului;
 • Pana la extinderea retelelor de alimentare cu apa apartinand localitatii, se vor folosi puturi forate ( pe baza unei documentatii de specialitate si cu toate avizele cerute de legislatia in vigoare );
 • Pana la extinderea retelei de canalizare, evacuarea apelor uzate se va face in bazine subterane vidanjabile impermeabilizate, amenajate si autorizate, conform legislatiei in vigoare;
 • Fasia de 10 m. de la buza falezei va fi neconstruibila si va face parte din domeniul public al localitatii – Retragere conf.Aviz Apele Romane si CNZC – Zona Costiera.
 • Sunt interzise Constructiile Definitive in zona Siturilor si a Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, la mai putin de 150 m de la linia cea mai inaintata a Marii sau in Banda Litorala de 50 – 150 m latime Rezervata.
 • Loturile obtinute prin dezmembrare ulterior aprobarii RLU – PUZ, vor respecta obligatoriu si cumulativ urmatoarele conditii :
 1. – Suprafata minim 500 mp.
 2. – Latime ( deschidere Ia strada ) minim 15,0 m.
 3. – Strada de Acces – 12 m. latime, conf.Reglementari PUZ.
 • NU se admite Redivizarea loturilor deja Existente din lotizari anterioare, daca NU respecta conditiile de mai sus !

<< AMENAJARE DRUMURI=> SUPRALARGIRE la 12 M >>

 • Suprafetele de Teren necesare Supralargirii la 12 m latime a Drumurilor Existente, precum si a drumurilor Interioare NOU create, Vor fi Cedate de catre Fiecare Proprietar, prin Dezmembrare, anterior obtinerii Autorizatiei de Construire, si Trecute in Domeniul Public de de Interes, in conformitate cu Regulamentul de Urbanism Aferent PUZ Privat – APROBAT in baza Legislatiei in Vigoare .
 • Drumuri de Exploatare Existente => Supralargire la 12 m. latime
 • Aleile de Acces interioare Nou Create => 12 m.latime
 • Aleile de Acces Existente => Supralargire la 12 m. latime
 1. – 7,00 m. Carosabil pentru 2 benzi de circulatie,
 2. – 1,50 m. Trotuar si Spatiu Verde pe Fiecare Parte
 3. – 1,00 m. pe fiecare parte – Spatiu Rezervat Utilitati .

https://www.facebook.com/CristyAir/