Terenuri corbu,Teren plaja corbu Constanta Cristian Pârlea
cristy_air@yahoo.com
0726 173 943
  Sus » Catalog » TEREN CORBU P.U.Z. APROBAT »
Categorii
TEREN CORBU ACTUALIZARE 2017 (1)
TEREN CORBU LOTURI INTRAVILAN (8)
TEREN CORBU P.U.Z. APROBAT (9)
TEREN CORBU P.U.Z. in LUCRU (4)
Cautare rapida
 
Folositi cuvintele cheie pentru gasirea produsului.
Cautare Avansata
Informatii
TERENURI CORBU - INFO
TEREN CORBU BAZA LEGALA
Contactati-ne
TEREN CORBU 92,820 Ha INTRAVILAN 0.0€
TEREN CORBU 92,820 Ha INTRAVILAN
TEREN CORBU 92,820 Ha INTRAVILANTEREN CORBU 92,820 Ha INTRAVILAN
TEREN CORBU 92,820 Ha INTRAVILANTEREN CORBU 92,820 Ha INTRAVILAN
TEREN CORBU 92,820 Ha INTRAVILANTEREN CORBU 92,820 Ha INTRAVILAN
Poza mare

PUZ Privat - CORBU FALEZA - 928.219 MP - INTRAVILAN - APROBAT 2017
INTRODUCERE IN INTRAVILAN ŞI LOTIZARE TEREN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINŢE PERMANENTE, SEZONIERE, SPAŢII CAZARE ŞI ALIMENTAŢIE PUBLICA, CONSTRUCŢII AFERENTE ECHIPĂRII TEHNICO-EDILITARE ŞI AMENAJĂRI AFERENTE

Suprafata Totala Teren Introdus in Intravilan = 928.219 MP.
PARCELELE:
- A 575 – Loturile: 1+2+2a si Loturile: de la 11 la 18 - inclusiv
- A 577 – Loturile: 4 -> pana la 19 - inclusiv
- A 579 – Loturile: 13 -> pana la 26 - inclusiv
- A 610 – Loturile: 20 si 21
- PS. – 596 / 1 - 3 si NN. 594
Proprietati Private ale Persoanelor Fizice si Juridice.

Reglementari Finale Aprobate - Suport in Imagini !
>> Extras din RLU Aprobat <<

- Zona Z 1 - destinatie mixta - activitati turistice, activitati hoteliere, alimentatie publica, agrement, activitati culturale & loisir, terenuri de joaca si recreere, locuire permanenta si sezoniera.
- Zona Z 2 - destinatie locuire permanenta si sezoniera in regim de locuinte individuale sau collective, iar ca functiuni secundare sunt permise dotari conexe ale zonei de locuit.
- Zona Z 3 - destinatie locuire permanenta si sezoniera in regim de locuinta permanenta sau colectiva iar ca functiuni secundare sunt permise dotari conexe ale zonei de locuit, cu precadere la parterul constructiilor.
- Zona Z 4 - destinatie mixta, locuinte colective si individuale, cazare, agreement, servicii la nivel de cartier, servicii de interes general, comert de tip mall, en-detail, institutii publice, etc.terenuri de joaca si recreere, spatii verzi amenajate.
- Zona Z 5 – locuinte cu destinatie sezoniera, de cazare, agrement - terenuri de sport, piscine descoperite, locuri de joaca pentru copii, spatii verzi etc.
- In zona Z 5 care se suprapune si face parte din siturile: Natura 2000 - ROSCI 0065 Delta Dunarii si sit Natura 2000 - ROSPA 0031- Delta Dunarii, construirea se va face cu respectarea conditiilor puse in avizele specific obtinute care fac parte integranta din prezenta documentatie aprobata.
- Conform OUG 202/2002: Fasia de 10 m de la buza falezei va fi neconstruibila si va face parte din domeniul public al localitatii – Retragere conf.Aviz Apele Romane si Zona Costiera (CNZC)
- Sunt interzise constructiile definitive in banda de 150 m de la linia cea mai inaintata a marii.
- Sunt interzise constructiile in zona Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii - 1.350 mp din Z 5 - suprapunere cu RBDD.


- Constructiile vor avea un regim de inaltime (Rh) ce poate varia de Ia Parter Ia Parter + 2 etaje pentru zonele Z1, Z2, Z4, Parter + 3 etaje in zona Z3 si Parter pentru zona Z5.
- Procentul de ocupare al terenului (POT) va fi de maxim 40 % pentru zona Z2 , Z3 si parcelele destinate locuintelor individuale din zonele Z1 si Z4 , maximum 60% pentru restul functiunilor din Z1 si Z4 si Maximum 30 % pentru Z5 (zona sit RBDD)
- Coeficientul de Utilizare al Terenului (CUT) poate varia de la 1,2 la 1,8 functie de Zonificarea Functionala, Conf.Reglementarilor aprobate si Maximum 0,3 pentru zona Z5 - Suprapunere cu siturle RBDD.
- Piscinele descoperite, terenurile de sport, locurile de joaca pentru copii, etc nu se iau in calcul la procentul de ocupare al terenului.

REGULI DE LOTIZARE A TERENURILOR
Loturile pentru construirea de locuinte si dotari conexe vor respecta obligatoriu si cumulativ urmatoarele conditii :
- Suprafata minim 500 mp.
- Latime ( deschidere Ia strada ) minim 12,0 m.
- Este de preferat ca loturile sa aiba o forma geometrica regulata, cat mai apropriata de dreptunghi.
- NU se admite redivizarea loturilor deja existente din divizari anterioare, decat daca noile loturi rezultate respecta cumulativ, urmatoarele conditii:
1).Suprafata teren rezultat - minim 500 mp.
2).Latime Teren – deschidere la strada minim 12 m.
3).Acces la cel putin o cale de circulatie carosabila si pietonala de:
                   - 3,5 m carosabil pentru o lungime de max 30 m - prevazute cu supralargiri de depasire si spatii pentru manevre de intoarcere.
                   - 7,0 m carosabil pentru o lungime de max 100 m cu trotuar pe cel putin o parte si supralargiri pentru intoarcere.
SE ADMITE COMASAREA LOTURILOR.

- Accesul Ia aceste loturi ce fac obiectul prezentului PUZ se face prin:
- Amenajarea - latirea la 12,0 m si asfaltarea drumului De 576, De 578, De 580 si De 608 – Drumul de Faleza - se va face simetric fata de ax.
- Amenajarea, latirea Ia 18,0 m si reasfaltarea drumului DC 574. actualmente betonat se va face simetric fata de ax.
- Amenajarea de noi drumuri, in interiorul zonei studiate, cu latimea de 12,0 m
- Suprafetele de teren necesare latirii drumurilor si a drumurilor noi amenajate vor fi trecute in domeniul public de interes local, in conformitate cu legislatia in vigoare privind expropierea pentru CAUZA de UTILITATE PUBLICA.
- Parcarile se vor rezolva integral in interiorul Iotului, minimum un loc de parcare pentru fiecare 200 mp de suprafata construit-desfasurata pentru locuintele individuate si un loc de parcare / unitate locativa pentru locuintele collective. Pentru celelalte functiuni - spatii de cazare, alimentatie publica, spatii comerciale, etc - numarul de locuri de parcare va fi stabilit in concordanta cu cerintele Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG 525/1996 cu modificarile ulterioare - Anexa 5.
- Utilitatile vor face parte integranta din proiectul de executie al ansamblului de case individuate si vor fi rezolvate astfel :
- Reteaua de alimentare cu energie electrica din localiate va fi
prelungita — pe baza unui proiect de specialitate aprobat conform legislatiei in vigoare. Reteaua va trece doar pe domeniul public si va fi in beneficiul tuturor posesorilor de terenuri din zona.
- Vor fi amenajate posturi de transformare pe terenuri (prin asociere)
- Adiacent pot fi amplasate panouri solare pe acoperisurile constructiilor .
- Alimentarea cu apa se va face,conform unui proiect de specialitate, din sistemul de alimentare cu apa al localitatii;
- Saparea de puturi pentru alimentarea cu apa este optionala.
In privinta apelor uzate, o retea de canalizare ( cu o statie de
pompare daca e cazul) va fi realizata in interiorul ansamblului si prelungita pana in reteaua de canalizare a localitatii;
- Pot fi folosite fose septic vidanjabile executate conform legislatiei in vigoare pana la realizarea proiectelor locale.
- Ampalsarea constructilor se va face cu o retragere de cca 3,0 m de Ia limita spre strada a lotului ..
- Constructiile invecinate se pot amplasa cuplat . Amplasarea fata de limitele laterale si cele din spate se va face cu respectarea prevederilor Codului Civil.
- Pentru placaje si socluri este recomandata piatra naturala, pentru finisaje exterioare tencuielile driscuite fin, vopsite cu vopseli lavabile in culori pastelate.
- Panta invelitorilor va fi de maximum 40 % si de preferat materiale in culori si texturi traditionale.Pentru invelitoare vor fi evitate culorile nenaturale - albastru, verde.
- Este strict interzisa folosirea tablei zincate ori a celei din aluminiu stralucitoare, precum si a azbocimentului ondulat.
- Sunt acceptate si acoperirile in terasa, cu amenajarea acesteia ca spatiu verde.
- Gardurile spre strada se recomanda a avea un soclu din zidarie de cca 40 de cm inaltime placat cu piatra naturala sau sa fie executat integral din piatra adiacent / insotit de gard viu.
- Conform Hotararii nr 152/22.05.2013, o suprafata de 5 mp /locuitor va fi amenajata cu spatii verzi si plantate, spatii de joaca si de odihna.
- Un procent intre 20 si 30% pe loturile destinate construirii vor fi ocupate cu spatii verzi - spatiu verde plantat la sol constand in gazon + flori + plante urcatoare + arbusti, etc.

FUNCTIUNI STRICT INTERZISE : Activitati productive ; activitati de prestari servicii generatoare de poluare de orice fel ( inclusiv reparatii auto, statii de benzina,etc) depozitare en-gros, depozitare de fier vechi, ferme pt. cresterea animalelor, statii de betoane, orice lucrari de terasament care pot sa provoace curgerea necontrolata a apelor meteorice sau care impiedica eavcuarea si colectarea acesora.

https://www.facebook.com/CristyAir/
https://www.terenuri-corbu.ro

...Informatii in Conformitate cu Legea 544/2001 Privind Accesul la Informatiile de Interes Public !

Recenzii
Trimite anunt
 
Spune-i unui prieten despre acest produs.
Recomandat mai departe
Teren Corbu INTRAVILAN 843 Mp
Teren Corbu INTRAVILAN 843 Mp
26,000.0€
Limba
Romana