Terenuri Corbu Plaja Corbu, Vanzare Teren Corbu Promovare si Dezvoltare Plaja Corbu,
Elaborare Proiecte,Initiere PUZ - Intravilan, Terenuri la Mare,
Oferte cu Imagini si Documentatii Actualizate,Teren Intravilan,
Terenuri aflate in PUZ Privat Intravilan.

                                                                       Oferte Actualizate – SEPTEMBRIE – 2019

– Terenurile Au Fost Introduse in INTRAVILAN Prin Elaborare Plan Urbanistic Zonal – PUZ IN PRIVAT !…

 • Pe aceste loturi se pot construi Locuinţe Permanente sau Case de Vacanta, precum si Dotări Complementare Turistice ale acestora, Spatii pentru Cazare in Regim Hotelier, Unitati de Alimentaţie Publica -Turism si Servicii Turistice, fie ca Unica Funcţiune, fie ca Anexe ale Spaţiului de Locuit, Spatii Comerciale, Grădiniţe, Mini Unitati de Alimentaţie Publica, Moteluri, Restaurante, etc, cu condiţia ca acestea sa nu provoace disconfort Funcţiunii Principale sau Zonei Adiacente.
 • Functiuni PERMISE – DOMINANTE – Locuinta permanenta si / sau de Vacanta, Rezidential, Spatii Cazare si Functiuni Specifice, Dotari Specifice Zonelor de Locuire si Servicii Turism, Gradinite, Scoli, Unitati de Alimentatie Publica, Anexe…ETC
 • Reglementari Functionale Conform Avize si RLU Aprobat:
 • Drumuri de Exploatare Existente = 12 m.(supralargire).
 • Alei de Acces interioare – 12 m (supralargire)
 • – ZR 1 = POT Max. 60%; CUT. 1,8; Rh. P+2
 • – ZR 2 = POT Max. 40%; CUT. 1,2; Rh. P+2
 • – ZR 3 = POT Max. 40%; CUT. 1,6; Rh. P+3.
 • – ZR 4 = POT Max. 60%; CUT. 1,8; Rh. P+2
 • – ZR 5 = POT  Max.30%; CUT Max.0,3; Rh.ax.PARTER – 5
 • – Fasia de 10 m de la buza falezei va fi neconstruibila si va face parte din domeniul public .– Retragere conf.Aviz Apele Romane.

– Loturile pentru construire vor respecta obligatoriu si cumulativ urmatoarele conditii :
– Suprafata minim 500 mp.
– Latime ( deschidere Ia strada ) minim 12,0 m.
– Strada de Acces – 12 m latime, conf.reglementarilor.
– NU se admite redivizarea loturilor deja existente din lotizari anterioare !
Suprafetele de teren necesare largirii drumurilor existente si a drumurilor nou amenajate vor fi trecute in domeniul public de interes local, in conformitate cu legislatia in vigoare privind “Exproprierea pentru CAUZA de UTILITATE PUBLICA”.

 • FUNCTIUNI STRICT INTERZISE:

– Activitati de Prestari Servicii generatoare de POLUARE de orice fel !!!

 

Terenuri Corbu Plaja Corbu Constanta

Adaugate Recent

Click pe una din casute pentru detalii