Oferte Actualizate – MAI – 2024
PROIECT EDILITARE - UTILITATI ZONA REZIDENTIALA

Oferte Actualizate – MAI 2024

Terenurile Au Fost Introduse in INTRAVILAN prin Elaborare Plan Urbanistic ZonalPUZ IN PRIVAT !

 • OFERTELE PREZENTATE PE SITE NU CONTIN TAXE sau COMISIOANE DE TRANZACTIONARE, CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPARARE FIIND INCHEIAT DIRECT CU PROPRIETARUL IMOBILULUI sau prin REPREZENTANTUL SAU LEGAL, NUMAI la NOTARIAT.
 • OFERTELE PREZENTATE PE SITE NU SE VAND IN RATE !
 • SOLICITATI VANZATORULUI DOVADA APROBARII INTRAVILAN IMPREUNA CU (RLU) – REGULAMENTUL de URBANISM APROBAT !!!
 • NU ACCEPTATI TRANZACTIONAREA de TERENURI EXTRAVILANE sau INTRAVILANE FARA REGLEMENTARI URBANISTICE  !!!
 • PE ACESTE LOTURI de TEREN NU SE MAI POATE CONSTRUI NIMIC !!!
 • Terenurile care NU au Forma Juridica Schimbata din EXTRAVILAN in INTRAVILAN prin Elaborare de Plan Urbanistic Zonal (PUZ), sunt Supuse Procedurii de Preemtiune la Vanzare, conf. Legea 17 / 2014.
 • Conform „Legea Pajistilor Permanente” Terenurile din categoria PASUNI (PS / P) NU pot fi scoase din circuitul agricol si NU pot fi Incluse in Intravilanul Localitatilor fiind NECONSTRUIBILE ***(Legea 86/2014)   
REGLEMENTARI URBANISTICE VALABILE in TOATA  ZONA de DEZVOLTARE cu PLAN URBANISTIC (PUZ) APROBAT
 • Pe aceste loturi se pot construi Locuinţe Permanente sau Case de Vacanta, precum si Dotări Complementare Turistice ale acestora, Spatii Cazare in Regim Hotelier, Turism si Servicii Turistice, fie ca Unica Funcţiune, fie ca Anexe ale Spaţiului de Locuit, Spatii Comerciale, Unitati de Alimentaţie Publica, Moteluri, Restaurante, etc, cu condiţia ca acestea sa nu provoace disconfort Funcţiunii Principale sau Zonei Adiacente:
 • POT Max.4060%; CUT.1,21.8; Rh.Max.P+2 / P+312 /15 m.
 • Constructiile vor fi retrase cu 3,0 m de la limita spre strada/strazi a lotului si cu o retragere de min. 2,0 m de la limitele laterale si cea de spate a lotului;
 • Amplasarea constructiilor fata de constructiile vecine (pe acelasi lot sau nu) se va face cu respectarea distantei de jumatate din inaltimea maxima admisa, dar nu mai putin de 4,0 m;
 • Parcarea autovehiculelor se va face DOAR in interiorul lotului / proprietatii:
 •              – 1 LOC de PARCARE la fiecare 200 mp construiti desfasurati, pentru locuite individuale/casa de vacanta;
 •              – 1 LOC de PARCARE pentru fiecare camera de cazare.
 • Suprafata de spatiu verde va fi de minim 30 % din suprafata lotului;
 • Fasia de 10 m. de la buza falezei va fi neconstruibila si va face parte din domeniul public al localitatii – Retragere conf.Aviz Apele Romane si CNZC – Zona Costiera.
 • Sunt interzise Constructiile Definitive in zona Siturilor si a Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, la mai putin de 150 m de la linia cea mai inaintata a Marii sau in Banda Litorala de 50 – 150 m latime Rezervata.
 • Loturile obtinute prin dezmembrare ulterior aprobarii RLU – PUZ, vor respecta obligatoriu si cumulativ urmatoarele conditii :
 1. – Suprafata minim 500 mp.
 2. – Latime ( deschidere Ia strada ) minim 15,0 m.
 3. – Strada de Acces – 12 m. latime, conf.Reglementari PUZ.
 • NU se admite Redivizarea loturilor deja Existente din lotizari anterioare, daca NU respecta conditiile de mai sus !

<< AMENAJARE DRUMURI=> SUPRALARGIRE la 12 M >>

 • Suprafetele de Teren necesare Supralargirii la 12 m latime a Drumurilor Existente, precum si a drumurilor Interioare NOU create, Vor fi Cedate de catre Fiecare Proprietar, prin Dezmembrare, anterior obtinerii Autorizatiei de Construire, si Trecute in Domeniul Public de de Interes, in conformitate cu Regulamentul de Urbanism Aferent PUZ Privat – APROBAT in baza Legislatiei in Vigoare .
 • Drumuri de Exploatare Existente => Supralargire la 12 m. latime
 • Aleile de Acces interioare Nou Create => 12 m.latime
 • Aleile de Acces Existente => Supralargire la 12 m. latime.
 1. 7,00 m. Carosabil pentru 2 benzi de circulatie,
 2. 1,50 m. pe fiecare parte – Trotuar
 3. 1,00 m. pe fiecare parte – Spatiu Verde / Spatiu Rezervat Utilitati .

<< FUNCTIUNI STRICT INTERZISE >>

Activitati de Prestari Servicii generatoare de POLUARE de orice fel !!!

 

Terenuri Corbu Plaja Corbu Constanta

Adaugate Recent

Click pe una din casute pentru detalii